Χρήσιμες Πληροφορίες

 

Χρήσιμες  πληροφορίες για το πως πρέπει να διαχειριζόμαστε τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς


Αρχικά λοιπόν θα έρθουμε να ορίσουμε ποια είναι τα ζώα συντροφιάς σύμφωνα με την υπάρχουσα, κείμενη Ελληνική νομοθεσία η οποία αποτελείται από τον νόμο 4830/2021, και ο οποίος στο άρθρο του υπ' αριθμόν 2 με τίτλο «Ορισμοί», όπου στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου, αναφέρεται ότι ζώο συντροφιάς είναι κάθε ζώο που συντηρείται ή προορίζεται να συντηρηθεί από τον άνθρωπο κυρίως μέσα στην οικία του, για λόγους ζωοφιλίας ή αναφέρεται στον κατάλογο του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων (L 84). Αν άρθρα του παρόντος αφορούν συγκεκριμένα ζώα συντροφιάς, όπως σκύλους και γάτες, τότε αυτά αναφέρονται ρητώς. Ζώα συντροφιάς είναι και οι σκύλοι βοήθειας, οι σκύλοι εργασίας, καθώς και τα ζώα θεραπείας. Ως ζώα συντροφιάς δεν μπορούν να συντηρούνται ζώα άγριας πανίδας.


Υπεύθυνος για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς σύμφωνα με τον νόμο 4830/2021 είναι ο εκάστοτε δήμος, και στην περιοχή μας, δηλαδή είναι ο δήμος Ναυπλιέων, ο οποίος όμως οφείλει όπως ο νόμος ορίζει να διαθέτει ένα ολόκληρο πρόγραμμα διαχείρισης για τα αδέσποτα ζωάκια, και σύμφωνα με το οποίο σε ετήσια βάση τουλάχιστον θα πρέπει να περιλαμβάνει, (α) την περισυλλογή, (β) την παροχή κτηνιατρικής περίθαλψης, (γ) την ηλεκτρονική σήμανση και την καταγραφή στο ΕΜΖΣ(Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς), (δ) τη στείρωση, (ε) την εύρεση αναδόχου και (στ) την υιοθεσία τους.


Με τον Δήμο Ναυπλιέων, για να τον ενημερώσουμε σχετικά με ένα αδεσποτάκι που βρήκαμε μπορούμε και έχουμε την υποχρέωση να επικοινωνήσουμε με τους αρμοδίους του στα τηλέφωνα +302752361300 και +302752361307, κατά εργάσιμες ημέρες και ώρες μεταξύ 08:00 π.μ. και 14:00 μ.μ., αλλά μπορούμε επίσης να στείλουμε και ένα email στην διεύθυνση  nafpldim@otenet.gr.


Σε περίπτωση που πέσει στην αντίληψή μας η κακοποίηση ενός ζώου, υποχρεούμαστε άμεσα πρώτα από όλα να μην απομακρυνθούμε από το σημείο αυτό, εκτός αν υπάρχει ορατός και υπαρκτός κίνδυνος και για εμάς τους ίδιους, και να ειδοποιήσουμε άμεσα την αστυνομία καλώντας στο 100 ή για την ευρύτερη περιοχή στον Δήμο Ναυπλίου μπορούμε να καλέσουμε και στο τηλέφωνο +302752098705 και να μιλήσουμε κατευθείαν με τον αξιωματικό υπηρεσίας στο αστυνομικό τμήμα Ναυπλίου αναφέροντας του ακριβώς τι έχει συμβεί.


Τους εθελοντές τους καλούμε όταν έχουμε βρει ένα ζωάκι, αδέσποτο ή μη που χρειάζεται την βοήθειά μας για την περίθαλψή του, και τους καλούμε αποκλειστικά και μόνο για να μας καθοδηγήσουν ως προς το ποιος πρέπει να αναλάβει το ζωάκι, σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά αν είναι δεσποζόμενο ή αδέσποτο και μας κατευθύνουν στο πως να διαχειριστούμε το κάθε ένα περιστατικό.

Ακόμα και αν έρθουν στον χώρο που έλαβε χώρα το περιστατικό οι εθελοντές, δεν έχουν καμία απολύτως ευθύνη για την διαχείριση του περιστατικού αυτού για το οποίο ενημερώθηκαν, αλλά απλώς η ευθύνη τους και η ηθική τους υποχρέωση απέναντι στο ζωάκι που χρήζει βοήθειας από εμάς, στην περίπτωση που πρόκειται για αδέσποτο ζώο η δουλειά των εθελοντών είναι αποκλειστικά και μόνο και καλό θα είναι να το πράξουν αυτό μαζί με εμάς και να ενημερώσουν και αυτοί τον δήμο και να κάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να περισσυλλεγεί και να βοηθηθεί το ζωάκι αυτό.

Αν το ζωάκι για το οποίο καλούμε τους εθελοντές να μας βοηθήσουν πρόκειται για δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς ή μη, η δουλειά των εθελοντών στην περίπτωση αυτή είναι να μας συμβουλεύσουν  να καλέσουμε την αστυνομία για να έρθει στον χώρο και να συνετίσει με τον κατάλληλο τρόπο σύμφωνα πάντα με τον νόμο τον ιδιοκτήτη του ζώου και αν έρθουν στον χώρο που βρίσκεται το δεσποζόμενο ζώο που χρήζει άμεσης ανάγκης σε βοήθεια η δουλειά των εθελοντών είναι αποκλειστικά και μόνο να ενημερώσουν τον ιδιοκτήτη του ζώου για το τι προβλέπει ο νόμος και αν αυτός δεν συμμορφωθεί άμεσα να ειδοποιήσουν μαζί με εμάς την αστυνομία για να τον συνετίσει, ή στην περίπτωση που για κάποιον λόγο δεν μπορούμε να ειδοποιήσουμε εμείς την αστυνομία τότε και μόνο τότε θα την ειδοποιήσουν οι εθελοντές για εμάς.

Οι εθελοντές σε καμία περίπτωση δεν έχουν καμία απολύτως ευθύνη για την περισυλλογή του οποιουδήποτε αδέσποτου ζώου ή για την περίθαλψή του. Όλα αυτά είναι αποκλειστικά και μόνο ευθύνη του Δήμου Ναυπλιέων και του εκάστοτε Δήμου.